Waardegericht programmamanagement

Zodra het duidelijk is geworden hoe de strategie geoperationaliseerd moet worden, betekent dit nog niet dat de organisatie er meteen helemaal klaar voor is. Vaak moeten processen verbeterd worden, moeten sommige medewerkers worden opgeleid, of moet een competentiemodel worden ontwikkeld, nieuwe IT-systemen worden ontwikkeld en ingevoerd, enz. allemaal met het doel om de organisatie beter toe te rusten de strategie uit te kunnen voeren.
Deze benodigde strategie-gerichte verbeteringen worden vrijwel altijd uitgevoerd in projecten, in onderlinge samenhang, en tesamen vormt dat een programma. Of zelfs een portfolio van programma's.
Het uiteindelijke doel van deze programma's  is dus om waarde voor de organisatie te creeëren in de vorm van verbeteringen om de organisatie-strategie te kunnen uitvoeren, de doelen te kunnen bereiken.
Probleem is vaak dat het programma-management in de praktijk niet of nauwelijks waarde- en of strategie-gericht stuurt, maar vooral op het opleveren van deliverables binnen tijd en budget. Daardoor gaat vaak veel waarde verloren. Probleem van waarde-gericht programmamanagement is dat de waarde in de business wordt gerealiseerd en er dus daarmee samengewerkt en gestuurd dient te worden.
Ook komt het natuurlijk vaak voor dat projecten en soms zelfs hele programma's nauwelijks of te weinig waarde blijken toe te voegen.
Chazzan Consulting helpt u het waarde-gericht programmamanagement goed op te zetten en te besturen, of de toegevoegde waarde van bestaande projecten en programma's te bepalen en te verbeteren, waardoor er uiteindelijk veel meer waarde wordt gecreëerd en er tegelijk bespaard wordt op (project-)kosten.

 

De business case
Dikwijls verdwijnt de business case nadat hij is goedgekeurd onderin een la omdat hij alleen gediend heeft om het investeringsbudget los te krijgen voor het programma. Dat is jammer want een goede business case, gemaakt met behulp van een zogenaamde benefit map die de problematiek visueel structureert, kan als uitgangspunt dienen voor het bereiken van de strategie. Immers: het is vaak niet direct inzichtelijk wat een project oplevert voor het strategisch doel. Bij de uitvoering van een project komt het maar al te vaak voor dat de hoofdstrategie uit het oog wordt verloren. Dat is logisch, aangezien de medewerkers aan de projecten niet verantwoordelijk zijn voor de uiteindelijke strategie. Gebruik van de benefit map houdt het strategisch doel in de gaten. Chazzan Consulting helpt u bij het maken van een bruikbare en ‘levende’ business case.

Een voorbeeld
Eén van de strategische doelen van een grote bank was partner worden in de onderneming van zakelijke klanten. Daartoe wilde de bank een hoogwaardiger dienstverlening aan kunnen bieden en dus meer taken krijgen van de klanten, wat uiteindelijk zou leiden tot hogere omzet. Om dit doel te bereiken werd een programma opgezet dat bestond uit 40 projecten. Twee daarvan betrof het trainen van accountmanagers. De eerste om een ander (hoogwaardiger, vertrouwenwekkender, relatiebouwender) type gesprek met hun klanten te voeren, het tweede om hen een professioneler salesproces aan te leren, met o.a. een grondiger voorbereiding van de gesprek dmv markt- en bedrijfsanalyses.

Wat ging er mis?
De manager van het eerste project had als doel een goede training uit te zoeken en zijn doel was bereikt als alle medewerkers naar die training waren geweest. Het effect van de training werd niet gemeten. Of het strategisch doel ook werd bereikt (een klant die welwillender staat tegenover een intensievere relatie met de bank) was dus onduidelijk. Chazzan Consulting kon de vinger op de zere plek leggen en de manager van de trainees in overleg met de lijnmanager een andere doelstelling helpen formuleren die projectorganisatie en lijnorganisatie beter met elkaar in verband bracht. Dit voorbeeld is exemplarisch voor het type probleem in grotere organisaties. Chazzan Consulting heeft veel ervaring met dergelijke vraagstukken die vaak neerkomen op een ingewikkelde communicatiestoornis.

Wij adviseren eerst een Quick Scan uit te laten voeren, om te weten wat uw verbeter-potentieel is.