Strategie-gericht prestatiemanagement

Grotere, gecompliceerde organisaties kampen vaak met enorm complexe vraagstukken. Vragen als: ‘Hoe vertaal je de strategie vanuit de top van het bedrijf naar de werkvloer? Hoe weten medewerkers wat er van ze wordt verwacht? Hoe stuur je dit het beste aan? Hoe bereik je je doelen?'
Chazzan Consulting heeft grote ervaring met het oplossen van dergelijke vraagstukken. Vraagstukken die niet zozeer gaan om het bedenken van uw strategie, maar meer om het vertalen van de strategie in acties, in meetmethoden, in het bedenken welke middelen er nodig zijn om de strategie te bereiken, welke competenties, welke managementstijl, welke ondesteundende middelen. Kortom het operationaliseren van uw strategie, het vertalen ervan naar alle onderdelen van de organisatie.

 

Hoe werkt het
Het gaat er altijd om de kennis en ervaring die al in de organisatie verborgen zit naar boven te halen. De oplossingen zijn altijd oplossingen die eigenlijk uw oplossingen al waren. Chazzan Consulting zal u nooit van buitenaf een oplossing opdringen. Daarom werkt Chazzan Consulting met groepen mensen die met elkaar communiceren en zo onder leiding de verschillende inzichten tot een geheel smeden en de altijd aanwezige spraakverwarring oplossen. Een goed advies is niet theoretisch het beste advies, maar het advies dat het beste bij u past.

 

Een voorbeeld
Een ministerie had een duidelijke visie en een heldere missie, maar vroeg zich af hoe deze in praktijk moesten worden omgezet. Chazzan Consulting kon de visie met behulp van een zogenaamde strategiekaart doorvertalen naar de gehele organisatie. Een strategiekaart maakt visueel inzichtelijk wat de knooppunten voor de strategie zijn en welke projecten nodig zijn om deze strategie uit te voeren. Met behulp van interviews werd bepaald wat de visie van het ministerie voor iedere afdeling betekende en ook hoe je kon meten of je het doel had bereikt. De volgende stap was te bepalen welke medewerkers nodig waren, welke trainingen, ondersteuning en systemen vereist waren. Zo was het in dit geval belangrijk om snel toegang te kunnen hebben tot de kennis van collega’s. Op deze manier werd stapsgewijs voor de hele organisatie duidelijk hoe de missie kon worden bereikt. 

Wij adviseren eerst een Quick Scan uit te laten voeren, om te weten wat uw verbeter-potentieel is.