Quick Scans

Indien u snel (en met een beperkte investering) inzicht wilt hebben in wat de diensten Strategie-gericht prestatiemanagement of Waarde-gericht programmamanagement voor uw specifieke situatie kunnen opleveren, dan zijn de Quick Scans van Chazzan Consutling hèt geëigende middel.
 

Kijkend naar bijvoorbeeld Waarde-gericht programmamanagement is het juist in deze tijd heel belangrijk om lopende programma's te evalueren. Welke projecten kunnen wellicht tijdelijk worden stilgezet, welke projecten moeten juist meer aandacht krijgen. Hoe kun je ze beter inrichten. Dergelijke keuzes kunnen veel kosten besparen en tegelijk meer en sneller opbrengsten genereren, waarbij het een belangrijk uitgangspunt is dat mensen, projecten en programma’s geen kostenposten zijn, maar opbrengstenposten. Het is daarom gevaarlijk lukraak met programma’s te stoppen of te werken via de zogenaamde kaasschaafmethode. Wilt u in deze moeilijker tijden strakker kunnen sturen of hebt u het gevoel dat in ‘acute nood’ bent, dan kan Chazzan Consulting u helpen.

Ook om snel (en met een beperkte investering) inzicht te krijgen in hoe u uw doelen die u zich met uw organisatie/afdeling hebt gesteld beter en sneller kunt bereiken met behulp

van Strategie-gericht prestatiemanagement, is een Quick Scan beschikbaar.
 

Neem contact op met Chazzan Consulting voor meer informatie over de aanpak en kosten.